आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ

मुंबई :

सार्वजनिक आरोग्य विभाग आशा स्वयंसेविकांच्या

मानधनात 5 हजार रुपयांची भरीव वाढ.

राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना राज्य शासनाच्या नि‍धीतून दिल्या जाणाऱ्या 5 हजार रुपयांची वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

Advertisement

मानधनातील ही वाढ नोव्हेंबर, 2023 या महिन्यापासून देण्यात येईल. 2023-24 या आर्थिक वर्षामध्ये नोव्हेंबर 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत वाढीव दराने मानधन देण्यासाठी आवश्यक असलेली 200.21 कोटी इतक्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात आली. तसेच 961.08 कोटीच्या वार्षिक खर्चास मान्यता देण्यात आली.

—–०—–

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »

You cannot copy content of this page